Skip to content

O firmie

Tradercom Investments

Każda firma działająca w obszarze rynków towarowych staje przed koniecznością podejmowania najważniejszych decyzji zakupowych lub sprzedażowych.

A nawet jak nie działa w obszarze rynku towarowego to z pewnością nastawiona jest na ryzyko zmiany kursu walutowego na rynku Forex.

Dlatego też stworzyłem program zarządzania ryzykiem zmian cen dla danego, specyficznego rynku towarowego i/lub walutowego, związany z wewnętrznymi potrzebami każdego przedsiębiorstwa.

Jest to program kierowany wyłącznie do przedsiębiorstw branżowych i nosi nazwę MasterPlan.

Zainteresowanych tym nowatorskim projektem zapraszam do indywidualnego kontaktu poprzez przesłanie informacji na adres email info@tradercom.pl z dopiskiem „MasterPlan” oraz odwiedziny dedykowanej strony consulting.tradercom.pl

Dlaczego właśnie MasterPlan?

Program kierowany jest do tych z Państwa, którzy rozumieją różnicę pomiędzy nowoczesnym i aktywnym zarządzaniem, a zaledwie kopiowaniem poczynań konkurencji.

MasterPlan to program skierowany dla każdej firmy nastawionej na ryzyko zmian, działającej w obszarze rynków towarowych i rynku Forex. Można go skutecznie wdrożyć między innymi.:

  • w branży paliwowej
  • w przedsiębiorstwach transportu lądowego lub morskiego
  • w przedsiębiorstwach związanych z wydobyciem surowców naturalnych (węgiel, miedź, srebro)
  • w przedsiębiorstwach związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym
  • w przedsiębiorstwach młynarskich
  • w przedsiębiorstwach branży paszowej

czyli we wszystkich obszarach gdzie ryzyko zmiany cen surowców jest bardzo duże i decyduje o osiągniętym zysku lub stracie.